Logo design og visuel identitet for Young Europe Is Voting

YOUNG EUROPE IS VOTING

YEIV handler om at få de unges stemme ind i debatten op til næste Europa-Parlamentsvalg i maj 2019. Højskolerne vil have politikerne til at tage de unges stemme alvorligt, og lytte til hvad de synes er vigtigt.

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse. Projektet handler om at få de unges stemme ind i debatten op til næste Europa-Parlamentsvalg i maj 2019. Vi ønsker at politikerne skal tage de unges stemme alvorligt, og lytte til hvad de synes er vigtigt. Derfor inviterer vi 100 unge europæere fra forskellige lande op til Danmark, hvor de fordeles og bor på 10 forskellige højskoler i en lille uge. Afslutningsvis samler vi alle de 100 europæere samt 100 danske højskoleelever på den nye Ungdomsø, som er et nyrenoveret fort udenfor København, til et stort træf, hvor de unge formulerer og kommunikerer deres visioner for fremtidens Europa. Der kommer en række politikere og medier og dækker Ungdomsøen.

Logo eksekvering og -udvælgelse

I logoprocessen gik jeg tre veje. Jeg prøvede fra start at inkludere ‘the mark’ – fingeraftrykket fordi netop det symbol har en universal forståelse. Først i den runde form som i høj grad henviste til EU’s eget logo. Dernæst prøvede jeg at outline ungdomsøen, for at gøre lokationen som en central del af logoet. Dog kom jeg frem til at selve ‘stemmen’ (chek-market) både som symbol og mærke var både relevant og centralt i fortællingen. Jeg valgte derfor at skabe et enkelt mærke, der lagde to flader sammen med brug af de to blå farver fra den originale designmanual. Dernæst valgte jeg at lade den ene præge af fingeraftrykket der nu stod mere frem. Jeg beholdt enkeltheden i check symbol og lavede en logofont med fonten Poppins Black. Som hentydning til europa brugte jeg de velkendte stjerner, som ville lede mod Europa Parlamentet.

Lad os prøve at kigge på de tre katagorier. 1. Go Vote: Denne kategori snakker til de traditionelle politiske valgplakater og kampagner. De trækker især inspiration fra USA hvor ‘stars and stripes’ er en selvfølgelighed i udtrykket. Det som tydeligt bruges i kampagnerne er fokusering på budskab. Dialog boksen er særlig brugt da den ligger op til netop et budskab eller en dialog. Det altafgærende kryds ved den ‘rette kandidat’ er også brugt for at give anledning til handling fra tilskuerens side. Symbolerne i denne kategori ligger i høj grad op af handlingsprægende symboler. 2. Make Your Mark: Denne kategori snakker direkte til individets selvforståelse og DNA. For at skabe et symbol unge vil se som relevant for dem, er det afgørende at de kan spejle sig selv. Men samtidig taler symbolet også til en stålfasthed og ønsket om at ‘stå ved sine menninger’. Meningsdannelse er et cetral begreb i det at vokse op og blive borger i et land og i dette tilfælde europærisk statsborger. Sidst kan symbolet også være en form for løfte om at de unge i virkelighed sætter deres mærke på verden. At kunne gøre en forskel ved at udtrykke sig. Sidst men ikke mindst 3. Union Jeg kunne ikke lave denne minianalyse uden at medbringe unionens stjerner. Det europæiske flag symboliserer både EU og Europas enhed og identitet i bredere forstand. Det består af en cirkel med 12 guldstjerner på blå baggrund. Stjernerne står for idealerne om enhed, solidaritet og harmoni blandt Europas befolkninger. (lånt beskrivelse fra: europa.eu). Jeg ønsker denne symbolik med da det er uhyre centralt da casen omhandler europa, men også da der via symbolet omfattes et større fælleskab. At være en del af noget større.

Logo eksekvering og -udvælgelse

I logoprocessen gik jeg tre veje. Jeg prøvede fra start at inkludere ‘the mark’ – fingeraftrykket fordi netop det symbol har en universal forståelse. Først i den runde form som i høj grad henviste til EU’s eget logo. Dernæst prøvede jeg at outline ungdomsøen, for at gøre lokationen som en central del af logoet. Dog kom jeg frem til at selve ‘stemmen’ (chek-market) både som symbol og mærke var både relevant og centralt i fortællingen. Jeg valgte derfor at skabe et enkelt mærke, der lagde to flader sammen med brug af de to blå farver fra den originale designmanual. Dernæst valgte jeg at lade den ene præge af fingeraftrykket der nu stod mere frem. Jeg beholdt enkeltheden i check symbol og lavede en logofont med fonten Poppins Black. Som hentydning til europa brugte jeg de velkendte stjerner, som ville lede mod Europa Parlamentet.

Symbolik og justering

Nu da jeg har en ide om hvad symbolet skal kunne og afkode i brugers bevidsthed, er det tid til at få ‘farvelagt’ stregerne. Jeg har udvalgt billederne herunder. Først og fremmest fastholdes de blå farver samt font-type der er taget direkte fra Europa-Parlamentets egen kampagne ”This Time I’m Voting”. Det gør jeg for at fastholde en klar refference til Europa-Parlamentets kommunikation og derved skabe genkendelighed. Om endnu en farve bliver nødvendig for at skabe et mere budskabspræget visuel kommunikation må komme an på en prøve. Når farverne bliver tone i tone bliver budskabet til tider visket ud. Derfor er der i billedeksemplerne også billeder af den klassiske røde farve (eller anden farve, eventuel gul som refference til EU) som kontrast til den blå. Igen er det her stilen og udtrykkene der skal holdes fast i nødvendigvis ikke motivet. På min visuelle brainstorm ses Ungdomsøen hvor de 100 europæere samt 100 danske højskoleelever skal mødes. Da øen også bliver særlig central i og med at det er her at samtalen skal foregå kunne det være interessant at lave en grafisk fortolkning af øen og bruge den som del af kommunikationen. Hvorvidt den grafiske fortolkning skal være en del af logoet eller lokationen i dette tilfælde træder til side for symbolikken af logoet må jeg afprøve. Sidst og ikke mindst synes jeg grafiske figurer kunne være interessant at arbejde med som budskabsgivere. Da kommunikationen trods alt skal henvende sig til en ung målgruppe. ‘Kønsløse’ billeder der ikke springer i øjnene virker som ‘spild af plads’ for det god budskab. I forhold til logoet skal enkeltheden i logoet ligge i udtrykket og her håber jeg at kunne skabe nogle rene flader der giver plads.

Kunde HøjskolerneOpgave Grafisk DesignÅr 2019


Visuel Kommunikation

Lad mig hjælpe dig

En virksomheds kommunikation er forskellig og afhængig af virksomheden struktur og kompleksitet. Uanset størrelse kan en ensrettet visuel kommunikation, der tager udgangspunkt i virksomheden unikke kerneværdier, booste virksomhedes image og lade virksomheden skille sig ud.

Visuel Kommunikation,Grafisk Design og Illustrationer


 • Logodesign
 • Design af Visuel Identitet
 • Layout trykmateriale (plakater, brochure.)
 • Opsætning infografisk materiale
 • Illustrationsopgaver
 • Opsætning af præsentationsmateriale

Læs Mere

Hjemmeside Design,App-Interfaces og SoMe


 • Hjemmesideopsætning i Wordpress
 • Opsætning af Shopify Webshop
 • Design af App interface
 • Interaktive Magasiner
 • Opsætning af Nyhedsbreve (Mailchimp)
 • Social Media Grafik

Læs Mere